ЗОШ І-ІІ ст. с. Животівка, Оратівської селищної ради, Вінницької обл.
Оратівський район, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
18 Січня 2022 р

Звіт директора школи Т.Я. Довгань за 2020-2021 н.р.

Звіт директора ЗОШ І-ІІ ступенів с.Животівка

       Довгань Т.Я. про підсумки роботи школи   за 2020/2021 н.р.

 

Шановні присутні! Сьогодні я звітуюся за роботу в 2020/2021 навчальному

році, який був роком напруженої роботи,  певних здобутків, нових відкриттів. Зараз

відбуваються зміни в сфері формування змісту середньої загальної освіти. З вересня

 2017р.  працюємо за  новим Законом про освіту. Переглядаються та оновлюються

програми необхідні для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

Як директор, протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, діючим

законодавством України, новим Законом про освіту, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника. З огляду на напрямки навчально-виховної роботи по семестрах, вони проводилися під девізами:

   I cеместр  -“ Здоров»я-найдорожчий скарб». ”

  II семестр  -“Наша слава-українська держава. ”

 

        У 2020/2021 н.р. до керівного складу навчального закладу входили:

Голова профспілкового комітету школи Кирик О.О.,

Заступник з аврально-виховної роботи Мацюк Н.І.

Педагог- організатор Писяжнюк Ю.П., а в даний час Паламарчук Т.І.

        Класні керівники, вчителі школи виконували свою роботу відповідно до посадових обов’язків, затверджених директором школи, якими регулювалася їх безпосередня діяльність.

 

1. Управлінська діяльність

 

            Протягом навчального року я, як директор школи,вивчала питання стану

викладання у НУШ, української мови та літератури у 5-7 класах, англійської мови у 1-4,5-9 класах.Здійснювала контроль за станом викладання предметів природничо-математичного та гуманітарного циклу,основ здоров’я; проведено класно-узагальнюючий контроль у 5, 6-х класах, перевірялись ведення щоденників,зошитів (робочих та контрольних) класні журнали, ведення особових справ учнів.

У результаті перевірок відзначено, що в школі забезпечується дотримання

законодавчих та нормативних вимог щодо перерахованих вище питань контролю. У

наявності – інноваційні зміни в системі управління школою з питань,

які перевірялися, та в цілому у навчально-виховній роботі.

На засіданнях педагогічної ради розглядались питання методичної,

управлінської, аналітичної діяльності педколективу. Серед яких можна виділити

такі як:

  -   про затвердження протиепідемічних заходів у період карантину у зв»язку з поширенням короновірусної хвороби.;

  -     виховання в учнів національної свідомості у духовному збагаченні особистості;

 

-  виховання учнів засобами народознавства та краєзнавства В.Сухомлинського і народна педагогіка;

- творчий звіт учителів,які атестуються;

- обговорення вибору підручників, проблеми адаптації учнів 1-ого та 5 класів;

-    успішність та поведінка учнів, нагородження за успіхи у навчанні.

 Протягом навчального року було видано 73 накази з основної діяльності, 34 – кадрових наказів, 26- тимчасових (відрядження, відпустки;16-адміністративних та три з руху учнів.

Протягом 2020/2021 н.р. робота педколективу була спрямована на реалізацію

основних завдань, затверджених на стартовій серпневій педраді:

1. Забезпечити підвищення якості навчання під час освітнього процесу

шляхом створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості

кожного учня.

2. Вчителям-предметникам забезпечити підвищення якості навчання під час

освітнього процесу шляхом:

— формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, самоосвіті,

самореалізації учнів;

— впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і

здібними учнями;

— системного використання ефективних педагогічних технологій;

— організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю

результатів навчальної діяльності;

3. Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію основних положень

Концепції «Нової української школи», методологічну переорієнтацію

навчально-виховного процесу на забезпечення потреб особистості в

самовизначенні й самоствердженні в умов переходу на новий зміст освіти.

4. Посилити відповідальність кожного учителя за підготовку і

результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих

конкурсах різних рівнів і напрямків.

2. Матеріально-технічна база навчального закладу:

      Для забезпечення результативності освітнього процесу, оволодіння учнями

базовими загально-навчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток

індивідуальних здібностей кожної дитини, створюються умови для їх самореалізації.

А саме:

— використовуються можливості предметних кабінетів; майстерні.

В значній мірі забезпечено  меблями, дидактичним матеріалом  та технічними засобами НУШ на суму

 За державні кошти придбано для школи холодильник; за позабюджетні- мікрохвильову піч, дві класні сучасні та дві коркові дошки.

Адміністрація школи спільно з педагогічним колективом, обслуговуючим

персоналом та батьками учнів намагається створити належні умови для роботи і

навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення всі навчальні

приміщення та приміщення загального користування.

Проте, на сьогодні залишаються  на контролі  питання заміни майже  4 вхідних дверей,  зміни технічної документації шкільної котельні та шкільної криниці.

 

3. Фінансово-господарська діяльність

 

Фінансування потреб школи проводиться бухгалтерією відділу освіти. Протягом

навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати

працівникам школи, вчасно виплачувалися кошти за спожиту школою

електроенергію, тепло. Ліміти спожитих   газопостачання та електрики

ми використовуємо згідно норми.

У звітний період для проведення ремонтів та утримання школи з місцевого

бюджету  коштів  виділено 5000.

 Кошти використано   для закупівлі фарби та інших ремонтних матеріалів.

З бюджету надійшли кошти за цільовим призначенням:

480 грн. – перезарядка вогнегасників

1,400 грн дезенфікаційні та противірусні матеріали.

-миючі та дизенфікуючі засоби

-ремонт компютерної техніки

-періодичні видання

Позабюджетні кошти від батьків на ремот школи-2,400 грн;

На харчування учнів – 9,500грн

Все це є розписано у звіті видатків відділу освіти.

 

4. Забезпечення обов'язкової освіти

 

Педколективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку

шкільної мережі.

На 01.09.2020 р. кількість учнів становила 42.

Школа І ступеня — 20; школа ІІ ст.,- 22 учні.

Для 7 учнів організована індивідуальна форма навчання.

5. НУШ

2020/2021 н.р. – це рік  продовження реформ в освіті та вдосконалення НУШ.

Концепція Нової української школи – орієнтована на те, щоб «зробити

випускника конкурентноздатним у ХХІ-му столітті – випустити зі школи всебічно

розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною

позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж

життя».

Усі реформи розпочинаються з початкової школи!

Кабінетом міністрів затверджено новий Стандарт початкової освіти.

Державний стандарт початкової освіти – це базовий документ, який визначає

основні засади й підходи до навчання в початковій школі, а також вимоги до

обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти і загальний

обсяг навчального навантаження.

Відрадно, що вперше за останніх 25 років ми отримали забезпечення по

НУШ:

- дидактичних матеріалів,

- технічне забезпечення – на суму     50000  грн;

Закупівлі здійснювались згідно всіх тендерних процедур.

 

                               6. Загальна інформація про школу.

 

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Животівка є комунальною власністю Оратівської селищної ради Вінницької області.  Управління та фінансування здійснюється Оратівським відділом освіти молоді та спорту. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1968 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 4,9 га. У 2020-2021 навчальному році працювало 13 педагогічних працівників, з них 7  працівників з числа обслуговуючого персоналу. На початку навчального року кількість учнів становила  42 учнів у 6 класах, середня наповнюваність класів становить 6 учнів. Відповідно навантаження на одного педагога складає 4 учнів, на працівника обслуговуючого персоналу  7. Учні  школи були охоплені гарячим харчуванням.

 

                              7. Кадрове забезпечення.

 

У 2020-2021 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Всі педагогічні працівники мають вищу освіту.

 

а) кваліфікаційні категорії:

- «Спеціаліст вищої категорії» - 4;

 - «Спеціаліст І категорії» - 5 осіб;

- «Спеціаліст ІІ категорії» - 2  осіб;

- «Спеціаліст» - 1 особа.

 

б) педагогічні звання:

- «Старший вчитель» - 2  осіб.

- «Вчитель-методист» - 1особа;

 - Відмінник освіти України- 3 особи.

- Нагороджений знаком «Василь Сухомлинський» -1 учитеь.

 

Відповідно до графіка вчителі школи підвищують свою професійну майстерність відвідуючи курси при МОІППО.

У 2020-2021 навчальному році атестувалося 5 педагогічних працівників . За результатами атестації 2 - присвоєно кв. кат. «спеціаліст ІІ категорії», 1 – відповідає раніше присвоєній кв.кат. «спеціаліст вищої категорії»,  та відповідає раніше присвоєному званню «старший учитель», 2-відповідає раніше присвоєному званню «спеціаліст І категорії».   

 

                                               8.  МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

З метою удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних

працівників, створення організаційних умов для формування методичної культури

вчителів в умовах реалізації завдань Нової української школи, досягнення

позитивних результатів навчально-виховного процесу, реалізації особистісного

потенціалу кожного педагога, забезпечення кожному учневі рівного доступу до

якісної освіти педагогічний колектив закладу у 2019/2020 н.р. розпочав І етап

реалізації нової науково-методичної проблеми «Від реалізації компетентнісного

підходу в освітній взаємодії до освітньої траєкторії кожного учня».

Педагогічний колектив налічує 13 вчителів.

Вища категорія – 4 вчителів,

з них: вчитель-методист – 1,

старший вчитель – 2

І категорія – 5

Спеціаліст - 4

 Освітня система будувалася на засадах педагогіки партнерства,

створення атмосфери турботи й підтримки учнів, яка сприяла розвитку їхніх

можливостей, задовольняла інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби,

формуванню усебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення.

Для якісного забезпечення поставлених задач колектив працював у малих групах –

методичних об’єднаннях,у школі працювало методоб’єднання вчителів початкових класів. Відвідано 44 уроки,13виховних заходів,проведено14 тематичних нарад при директору,6 засідань педрад,4 засідання ради школи.

Однією із задач було забезпечення підготовки вчителів школи І ступеня, в тому

числі вчителів-предметників, що працюють у 1 класах, до роботи за новим

Державним стандартом початкової загальної освіти. Два вчителі пройшли таку

підготовку. Вчителька зарубіжної літератури Антонець В.М.взяла активну участь у районному та обласному конкурсі «Учитель року» і стала його лауреатом.

Постійно забезпечувалася безперебійна робота web-сайтів школи, продовжувалося

упровадження «хмарних» технологій. Педагоги працювали над розробками та

використанням навчально-методичного забезпечення для запровадження

дистанційного навчання учнів школи. Для цього уже 13 педагогів пройшли

навчальний курс «Додатки Google + в освітній діяльності», 1 із вчителів став

тренером даного курсу (Присяжнюк Ю.П.).

9. Робота бібліотеки

На початку 2020/2021 навчального року учні школи були забезпечені

підручниками на 98%: учням 7 класу не вистачало підручників з української

мови, української літератури, англійської мови.

 

З липня 2020 р. по січень 2021 р. учні 1-го, 6-го класу були забезпечені

новими підручниками на 100% . Ці ж  учні  (4, 8,  класів

у 2021/2022 н.р.) у наступному році знову отримають нові підручники.

Постійними та активними читачами бібліотеки є учні 4-6 класів, яких цікавить

художня література, енциклопедії та словники, особливо учнів 6 класу. Протягом року для учнів різних вікових категорій бібліотекарем були

проведені позакласні виховні заходи:

екскурсія-вікторина до історичного городу овочів (4),

лінгвістична гра «Про що говорять афоризми» (6),

брейн-ринг «Спорт - гармонія тіла і духу» (7),

година спілкування «Романтика почуттів» (9),

для дітей групи 3-4 класів – «Мандрівка світом казок Шарля Перро»,до

Всесвітнього дня захисту тварин (7), до дня української писемності й мови, героїв

Крут, до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї

річниці виведення військ з Афганістану, до відзначення дня Революції Гідності, до

Міжнародного дня безпеки в Інтернеті та інших свят.

Свою діяльність шкільна бібліотека наразі не висвітлює на власному сайті.

 

10.Медичне обслуговування учнів в навчальному закладі

Для попередження та виявлення захворювань перед початком навчального

року учні пройшли медичне обстеження вузькими спеціалістами.

Учні розподілені за станом здоров’я на групи для занять фізкультурою згідно

рекомендацій дільничих педіатрів чи сімейних лікарів.

У 2020/2021 н.р.

 

Спецгрупа – 15   учнів

Звільнені – 1 учень

Підготовча – 6 учнів

Основна – 20 учнів

 

11. Організація харчування учнів у навчальному закладі

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів,

збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі

організовано гаряче харчування учнів 1-9-х класів. Суворо виконуються всі

необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації

продуктів, дотримується питний режим.

 Я ретельно слідкуєю за санітарним станом приміщення. Меню вивішено на видному місці в обідній залі,у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено  39 учнів.Учнів

пільгових категорій 3, харчувалися за кошти батьків  18 дітей.

Вартість харчування із трьох страв становила 10 грн.

 

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії,

профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається

в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно

до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну

безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання

загальноосвітніх навчальних закладів та організацій освітнього процесу й інших

численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан

цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи та під моїм

особисто.

Відповідальним за організацію роботи з охорони праці та безпеки

життєдіяльності – Мацюк Н.І. – замісник директора з навчально-виховної роботи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована

програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з

учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань

охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня,  має необхідний

перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному

закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків,створення безпечних умов навчання.Показників травматизму серед учнів та працівників школи не було.

 

 

13. Виховна та позакласна робота

 

Школа, крім того, що сама є моделлю суспільства, в якій відображені і

державне управління – адміністрація, і громадянське суспільство – учні, вчителі і

батьки, покликана виконувати властиву лише їй функцію: навчати та виховувати

юних громадян держави.

      1. Свята Першого та Останнього дзвоника.

      2. Акція «Листи і малюнки героям АТО».

      3. Свято «Осінній ярмарок».

      4.Свято поезії «Поезія-країна мого серця»,зустріч з поетами Оратівщини Я.Возною,

Ж.Дмитрук; віртуальна зустріч з творчісю О.Бурбела презентована її дідусем .

      5.Тиждень учнівського самоврядування.

      6.Ранкова зарядка.

      7. День української писемності і мови.

      8. «Голуб миру над Україною», конкурс букетів та композицій квітів.

       « Ми за мир на планеті Земля».

      « Партизанський рух і підпільна боротьба на Вінниччині»

   - « Твій друг- безпечний рух»

      - Години спілкування «Доброта починається з дитинства»;

      - «Що таке насильство».  «Як  не стати жертвою злочину»

      - « Що таке булінг»

      9. Лінійка – реквієм  жертвам  голодомору.

     10. Свято Миколая

     11.Еко-Новий рік.Конкурс  новорічна композиція та український сувенір.

    12. «Афганістан – наша біль».

     14.Урок-реквієм,присвячений героям Небесної сотні «Білі лебеді в небесах».

     15.Безпечний інтернет.

     16.Свято рідної мови.

     17.Літературне свято, присвячене 150-річчю Лесі Українки.

     18.Дзвони Чорнобиля.

      19. «Воскресни,Писанко!»

     20.Тиждень Пам»яті та примирення.

     21.Всесвітній День української вишиванки.

     22. Підводимо підсумки роботи. Учнівська конференція.

 

 14.Співпраця з батьками

 

Кожна дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями,

талантами та можливостями. Місія Нової школи – допомогти розкрити та розвинути

сильні сторони кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і

батьками.

Учитель має бути другом, а родина – залучена до побудови освітньої траєкторії

дитини (участь батьків у н/в процесі, у дистанційному навчанні учнів. Відзначаю батьків учнів 3,4 класів.).  Значна допомога  ради школи, зокрема в особі голови Ради Кльоцка М.С., секретаря Редколіс В.В., Волинець Т.І; допомога батьківських колективів класів здійснюється по організації ремонтів класних кімнат та залученню для цього благодійних коштів.

         Ми живемо в час реформ та змін. Як це вплине на наших дітей – важко сказати.

 Завершити свій виступ хочу словами новозеландського дослідника, який понад

 30 років займається вивченням методів навчання Гордона

Драйдена: «Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на

зміни,, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною

позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж

життя» У цьому вислові відображені сучасні світові тенденції

навчання та виховання. Тому метою реформ в освіті є формування всебічно

розвиненої особистості, здатної критично мислити і реагувати на інноваційні тенденції.

           Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за

любов до своєї професії, батькам, і, зокрема тим, котрі не байдужі — за допомогу,

розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; технічному

персоналу - за їх щоденну працю, за тепло, гарячі смачні обіди, чистоту, затишок  в навчальному закладі та на території школи, Раді школи, старості села Володимиру Васильовичу Бабенку за підтримку,.допомогу і співпрацю.

Протокол №1

   Звітно-виборної конференції  ЗОШ  І-ІІ  ступенів с. Животівка від      

   8 червня 2021 року.

ПРИСУТНІ: делегати конференції від педагогічного колективу: Мацюк Н. І. , Антонець В. М. , Кирик О. О. , Борейко Н. С. , Павловська Ю. Г. , Паламарчук Т. І. , Дорош В.В.

Від громадськості: Бабенко В.В. , Кльоцко М. С. , Любарська Н. В., Нежура Н. М., Редколіс В.В. , Волинець Т. І., Мельничук В. В.

Від учнів : Бондаренко Андрій, Волинець Максим, Житник Анна, Ротаєнко Крістіна.

ЗАПРОШЕНІ: Довгань Т. Я., Капітанчук Л. М., Царук Н.І., Довгань С.Д., Вишталюк О.П., Ништа М.А., Нежура Н.М., Балинська Н.І.

Голова зборів: Мацюк Н.І.

Секретар: Редколіс В.В.

                                     Порядок денний

1 . Про вибори лічильної комісії.

2 . Звіт директора школи Довгань Т.Я.  про свою діяльність у 2020-  2021 н.р.

3 . Про результати голосування по оцінці діяльності  роботи                                директора школи.

4 . Звіт голови Ради школи.

5 . Про поновлення складу Ради школи.

1. СЛУХАЛИ: Кирик О.О.,вчительку початкових класів, запропонувала обрати лічильну комісію в складі 3-х чоловік , а саме: Вишталюк О.П., Балинська Н.І., Капітанчук Л.М.

ВИСТУПИЛИ: Паламарчук Т.І., вчителька початкових класів. Запропонувала провести голосування відкритим.

ВИРІШИЛИ :

1.1. Лічильну комісію обрати в складі 3-х чоловік, а саме : Вишталюк О.П., Балинська Н.І., Капітанчук Л.М.

1.2. Голосування провести відкритим.

2. СЛУХАЛИ: Довгань Таїсію Яківну, директора школи, яка прозвітувала про свою діяльність на посаді протягом 2020 – 2021 навчального року.

Звіт складався із розділів , а саме:

         1) – загальна інформація про школу;

         2) – кадрове забезпечення закладу;

         3) – методична робота;

         4) – навчальна   діяльність учнів;

         5) – виховна та позакласна робота;

         6) – співпраця з батьками;

         7) – збереження та зміцнення здоровя учнів та працівників;

         8) – стан охорони праці та життєдіяльності;

         9) – фінансово – господарська діяльність;

        10)- управлінська діяльність.

Вона розкрила в повному обсязі  всю роботу закладу в 2020 – 2021 навчальному році. Відмітила як позитивні, так і  негативні сторони діяльності. ( Звіт додається ).

ВИСТУПИЛИ: Мацюк Н.І., заступник директора школи з навчально-виховної роботи. Відзначила, що Довгань Т.Я. є вмілим та вимогливим керівником, творчим учителем, гарним організатором. Як учитель, глибоко обізнана з сучасною педагогічною наукою. Вимоглива до себе та вимагає добросовісної роботи від членів трудового колективу.  Бере активну участь в громадському житті села.

Кирик О.О., голова профспілкового комітету  школи. Зазначила, що Довгань Т.Я. як керівник – вимоглива , як учитель – професіонал. Співпрацює з батьками учнів. Мікроклімат в колективі сприяє  гарному виконанню обов’язків працівниками школи та здобувачами освіти.

Бабенко В.В. , член Ради школи, староста села.                                                                  Відмітив , що Довгань Т.Я., людина , що користується повагою, знає всі тонкощі в роботі. Школа під її керівництвом бере активну участь в  громадському житті села.

Антонець В.М., учителька зарубіжної літератури.  Зазначила , що Довгань Т.Я. приділяє велику увагу навчанню та вихованню учнів, позакласній роботі та роботі з обдарованими  дітьми.                       

Волинець Т.І., заступник голови Ради школи, відзначила , що директор Довгань Т.Я. цілеспрямована , ставить перед собою нові цілі  і наполегливо їх добивається. З дітьми проводить не тільки цікаві уроки, а й багато позакласних виховних заходів. 

ВИРІШИЛИ:

2.1. Звіт директора школи Довгань Т.Я. про свою діяльність у 2020- 2021  н.р. взяти до відома.

2.2. Оцінку роботи директора школи «задовільно» чи «незадовільно» поставити на голосування.

3. СЛУХАЛИ: Вишталюк О.П., голову лічильної комісії, який повідомив ,  що в результаті голосування,  роботу   директора  Довгань Т.Я., оцінено:

                           «задовільно» - 18 чол.                                                               

                           «незадовільно» - 0 чол.

   

                            «утримались» - 0 чол.

ВИРІШИЛИ:За результатами відкритого голосування діяльність директора школи Довгань Т.Я. у 2020-2021 н.р. вважати задовільною.

4. СЛУХАЛИ: Кльоцка М.С., голову Ради школи, який прозвітував про роботу Ради школи у 2020-2021 р. Зазначив , що Рада школи на протязі навчального року працювала згідно плану роботи. За звітний період Рада школи співпрацювала з педагогічним колективом, надавала допомогу для поліпшення навчально-виховної роботи. Члени Ради школи брали участь у засіданнях Ради, батьківського комітету, позакласних заходах. ( Звіт додається )

ВИСТУПИЛИ: Довгань Т.Я., директор школи, звернула увагу на тісну співпрацю Ради школи з педагогічним колективом та учнями школи з метою поліпшення навчально-виховного процесу, утвердження морально-етичних норм поведінки учнів та формування почуття національної гідності.

Мельничук В.В., який відзначив належну роботу голови Ради школи Кльоцка М.С. та всього складу Ради школи у вирішенні шкільних проблем,  допомогу у налагодженні навчально-виховного процесу.

Антонець В.М. зазначила особистий внесок Кльоцка М.С. у справі виховання дітей, його готовність допомагати у вирішенні проблем школи.

ВИРІШИЛИ: Роботу Ради школи у 2020-2021 н.р. вважати задовільною.

5. По п’ятому питанню виступив представник від батьківської громадкості  Мельничук В.В. Вніс пропозицію обрати Раду школи у такому складі:

Кльоцко М.С.

Бабенко В.В.

Любарська Н.В.

Житник Є.А.

Редколіс В.В.

Мельничук В.В.

Руденко К.С.

Довгань Т.Я.

Мацюк Н.І.

Антонець В.М.

Кирик О.О.

Кльоцко А.І.

Дорош В.В.

Житник А.

Ротаєнко К.’

Колісніченко С.

Степаненко Я.

Кузьменко В.

ВИРІШИЛИ: Раду школи обрати у запропонованій редакції. Головою Ради школи обрати  Кльоцка М.С.

                      Голова                            Н.Мацюк

                      Секретар                        В.Редколіс

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *