Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Животівка
Оратівський район, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
26 Червня 2019 р

Навчальний план на 2017-2018 н.р.

ПОГОДЖЕНО                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ                                                             

Протокол ради школи                                              Начальник відділу  освіти                    

ЗОШ І-ІІ ступенів  с.Животівка                                        Ф.Ф. Барановський

29.08.2017 року № 1                                                 1  вересня 2017  року

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                         

                                     

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Животівка

Оратівського району Вінницької області

на 2017/2018 навчальний рік

                                                                      

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ОБГОВОРЕНО

на засіданні педагогічної ради  

ЗОШ І-ІІ ступенів с. Животівка

протокол від 29.08.2017 №7

 

                      

 

 

 

 

                                           ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

                                    с. Животівка  на 2017/2018 навчальний рік

 

                                             1. Загальні засади

         Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Животівка здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний  заклад»,  «Про затвердження Державного стандарту  початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462 та «Про затвердження Державного стандарту  базової та повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 року №1392,  «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01,   власного Статуту та забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

За Статутом навчальний заклад є  загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів.

Кількість класів – 7;  кількість учнів – 47

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план закладу на 2017-2018 навчальний рік складено на  підставі     рекомендацій    листа    Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315  «Про структуру 2017-2018 навчального року  та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів :

  • для початкової школи:
  • 1-4 клас – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими  наказом МОНмолодьспорту України від 10.06. 2011 №572, із змінами згідно з наказом Міністерства  освіти і науки   України  від 16.04.2014 №460 ;
  • 5-8 клас –за типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,затвердженими наказом МОН молодь спорту України від 03.04 20112 року №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12 2014 №1465 ;

       2. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення курсів за вибором  а саме:

  • у 1,3-4 класах – українознавства;
  • в 5-8 класах  - народознавство;
  • 7-8 класах факультатив з української мови;
  • 5-6 класах факультатив з української літератури

Години фізичної культури в 1-8-х  класах не враховуються при  визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України  від 29.11.2005  №682, від 05.02.2009 №66 та від 27.08.2010 № 834).

           3. Структура 2017-2018 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту", згідно з постановою Кабінету Міністрів від 07.06.2017  №1/9 315 «Про структуру і навчальні плани загальноосвітніх шкіл на 2017-2018 навчальний рік».

2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 30 червня.

          Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 25   травня.

          Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової  школи(14-21 травня).Останній дзвоник 25 травня.

        На засіданні педагогічної ради (протокол №6 від 29.08.2017) прийнято рішення про недоцільність проведення навчальних екскурсій та державної практики у 5-8 класах .

        Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

        -  осінні з 30 жовтня  по 5 листопада

        - зимові з 29 грудня по 14 січня,

        - весняні з 26березня  по 1 квітня

      З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

 

Тривалість уроків у  школі  становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах  –  40 хвилин,  у 5-8-х – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.    

        Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

 

 

 

 

 

 

Директор  загальноосвітньої

школи  І-ІІ ступенів с. Животівка                                Т.Я. Довгань   

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                               

 

 

                                                               ЗАТВЕРЖУЮ

                                                               Начальник відділу освіти

                                                              Оратівської райдержадміністрації

                                                                                   Ф.Ф.Барановський

                                                                                       

                                            Навчальний план

         початкової школи з українською мовою навчання

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

1

2

3

4

Українська мова

7

4/3

4/3

4/3

Літературне читання

 

       3/4

3/4

3/4

Іноземна мова

1

2

2

2

Математика

4

4

4

4

 

Природознавство

       2

           2

 

2

 

2

 

Громадянська освіта

Я у світі

 

 

 

           1

 

          1

 

Інформатика

 

 

 

1

1

1

Музичне  мистецтво

1

0.5

1

1

Образотворче  мистецтво

1

0.5

1

1

Трудове навчання

1

0.5

1

1

Основи здоров'я

1

0.5

1

1

Фізична культура

3

2

3

3

Всього

     21

           20

        24

     24

Варіативна складова

Курс за вибором

 

 

 

 

 

      

         

        

 

 

 

 

 

 

Українознавство

      1

           

           1

         1

Разом

       1

          

           1

         1

Всього:

      22

           20

           25

        25

Гранично допустиме навантаження на одного учня

      21

           20

           24

        24

           

                                                                                                        

 

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                    Начальник відділу освіти

                                                                                                               Ф.Ф. Барановський     

                                                                                        

                                                Навчальний план

основної школи з українською мовою навчання

             Навчальні      

              предмети

Кількість годин  на тиждень у класах

 

 
 

 

 

5

6

7

8

9

 

                                                                           Інваріантна  складова

 

1

Українська мова

3/4

3/4

2/3

2

 

 

2

Українська л-ра

2

2

2

2

 

 

3

 Зарубіжна  л-ра

2

2

2

 

2

 

 

4

Іноземна мова

3

2

2

2

 

 

5

Математика

4

4

4

4

 

 

6

Історія України

1

1

1

1/2

 

 

7

Всесвітня історія

-

1

1

1

 

 

8

Правознавство

-

-

-

-

 

 

9

Російська мова

2

2

2

2

 

 

10

Географія.

-

2

2

2

 

 

11

Природознавство

2

 

-

-

 

 

12

Біологія.

-

2

 

2

 

 

13

Фізика

-

-

2

2

 

 

14

Хімія

-

-

2/1

2

 

 

15

Музичне мистецтво

1

1

1

1

 

 

16

Образ. мистецтво

1

1

1

-

 

 

17

Фізична  культура

3

3

3

3

 

 

18

Основи здоров’я

1

1

1

       1

 

 

19

Мистецтво

-

-

-

1

 

 

20

Інформатика

1

1

1

2

 

 

21

Трудове навчання.

2

2

1

1

 

 

 

РАЗОМ

28/29

30/31

32

 

32/33

 

 

                                       Варіативна складова

 

Курси за вибором

 

 

 

 

 

 

Народознавсво

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

1

1

      1

1

 

 

Всього

29/30

31/32

33

 

33/34

 

 

Гранично допустиме навантаження на одного учня

24

26

28

28,5

 

 

               

 

                                     

 

 

 

                                                                                  Додаток 3  

                                                                                                                                                                                                                            

                                                    ПОГОДЖЕНО

                                                    Завідувач методичним кабінетом

                                                    з питань освіти Оратівського району

 

                                                   __________________ В.Н. Триконенко

Перелік програм,

за якими здійснюється  вивчення предметів варіативної складової

 робочого навчального плану в 2017/2018 навчальному році

 

Назва програми

 

 Автор

 Спрямування (спецкурс, курс за вибором, факультатив)

 Клас

Видання (збірник)

Ким та коли затверд-жена

Кількість годин

За програ-мою

За планом

Українознавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Українознавство

Кононенко П.П.

Присяжна Г.М.

Спецкурс

1

НДІУ 2008

МОН протокол №6 від 19.05.2008

35

31

 

 

 

2

Українознавство

Кононенко П.П.

Присяжна Г.М.

Спецкурс

3

НДІУ 2008

МОН протокол №6 від 19.05.2008

35

29

3

Українознавство

Кононенко П.П.

Присяжна Г.М.

Спецкурс

4

НДІУ 2008

МОН протокол №6 від 19.05.2008

35

29

                                                                                                                                                                                 

 

Логін: *

Пароль: *