Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Животівка
Оратівський район, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
24 Листопада 2020 р

9 клас

Українська мова

(всі виконані вправи скидати на вайбер і виконувати згідно розкладу)

с.190 опрацювати  ,впр 336,337(усно), 339

с.193 опрацювати ,впр 342,343

с.196 опрацювати впр. 346

с.200-201 опрацювати впр 350 (усно)

с.203 опрацювати впр 354(усно),355

с. 207 відповідати на запитання

Українська література

(виконані тести скидати на вайбер і виконувати згідно розкладу)

Читати : 1. Шевченко «Сон»-напам’ять уривок;

подивитись фільм «Назар Стодоля», «Наймичка»;

читати «Кавказ», «І мертвим і живим..»,«Катерина», «Наймичка»

Ідейно-художній аналіз "У нашім раї на землі", вірш "Доля" напам"ять

П.Куліш "Чорна рада"-ідейно-художній аналіз твору. Тести

М.Вовчок "Інститутка". Ідейно-художній аналіз. Тести.

с.230-233 запитання і тести

с.234-238 запитання і тести

с.239-248 читати і переказувати

с.249 читати

с.250-253 біографія Куліша

с.254-292 читати , виконати тести

с.293-295 біографія М.Вовчка

с.295-325 читати і переказувати , виконати тести

с.326 виконати тести

 

Алгебра

Розв’язки надсилати на відомі вам контакти (всі завдання виконати до 27.05.2020)

25.05.2020 Підсумкова контрольна робота. Виконати завдання контрольної роботи.

Підсумкова контрольна робота

7.05.2020 Повторення теми: «Нерівності. Числові послідовності». Повторити п. 1-6, 15-19. Виконати завдання с. 54, с. 194

24.04.2020 Повторення вивченого матеріалу. Повторення теми: «Квадратична функція». Повторити п. 7-11. Виконати завдання с. 115

9.04.2020 Контрольна робота за темою: «Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики». Виконати завдання контрольної роботи.

Контрольна робота

9.04.2020 Тема: «Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробка». Опрацювати п. 24. Виконати завдання № 24.5; 24.8; 24.13;24.14; 24.16

Тема: Комбінаторика, її мета і задачі. Комбінаторні правила суми і добутку. Поняття про теорію ймовірності. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події.

Опрацювати: п. 21-22  ст. 212-214,     ст.. 216-220

Розв’язати: № 21.4; 21.10; 21.18; 22.4; 22.14

 

Геометрія

Розв’язки надсилати на відомі вам контакти (всі завдання виконати до 20.05.2020)

15.05.2020 Підсумкова контрольна робота. Виконати завдання контрольної роботи.

Підсумкова контрольна робота

15.05.2020 Повторення теми: «Декартові координати на площині. Геометричні перетворення».  Повторити п. 8-11, 17-20. Виконати завдання с. 74, с. 204.

27.04.2020 Повторення теми: «Правильні многокутники. Вектори». Повторити п. 6-7, п. 12-16. Виконати завдання с. 74, с. 151

21.04.2020 Повторення вивченого матеріалу. Повторення теми: «Розв’язування трикутників». Повторити п. 1-5. Виконати завдання

с. 47-48

6.04.2020 Контрольна робота за темою: «Геометричні перетворення». Виконати завдання контрольної роботи.

Контрольна робота

Тема: Поворот. Паралельне перенесення. Рівність фігур. Розв’язування задач.

Опрацювати: п. 17-20

Розв’язати: № 19.17; 18.20; 19.23; 20.2; 20.7; 20.24; 20.36

 

Фізика

18.05.2020 Повторення вивченого матеріалу. Повторити п. 1-40.

12.05.2020 Тема: «Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини. Альтернативні джерела енергії». Опрацювати с. 261-265

8.05.2020 Контрольна робота за темою: «Закони збереження»

Контрольна робота

28.04.2020 Тема: «Розвиток уявлень про природу світла».. Виконання навчального проекту з теми: «Закони збереження»

3.04.2020 Тема: Лабораторна робота за темою: "Вивчення закону збереження механічної енергії" онлайн - перегляд за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=G8_-LxLgM9s

«Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах. Еволюція фізичної карти світу». Опрацювати п. 39-40. Виконати: вправа 39 (1,2, 3).

Тема: Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Розв ’язування задач. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики. Застосування закону збереження енергії в механічних явищах.

Д/з: § 36-38.

Розв’язати вправа 36 (1-3)

                     вправа 37 (2)

                    вправа 38 (3)

Інформатика

Географія

07.04 - контрольна робота №2

05.05 Тема: "Третинний сектор господарства"

- опрацювати Пар.37-46 відповідати на запитання підручника

21.05 Тема: "Глобальні проблеми людства"

- Пар.47-49

- виконати дослідження "Прояв глобальних проблем у своєму регіоні"

Параграф 33-36

 

Хімія

16.04 Провести експерементальне дослідження деякмх харчових продуктів за інструктивною карткою підручника ст.192-193

Опрацювати Пар.38-45

Виконати навчальний проект на вибір, теми скинуті на телефон

Узагальнення. Виконати різнорівнені завдання ст.198-200 в підручнику

Параграф 36-37

№ 148

Ст.198-199 № 1-7

 

Біологія

Тема: "Еволюція органічного світу"

- Пар.38-44

- контрольна робота №2 за темою: "Еволюція органічного світу"

Тема: "Біорізноманіття"

- опрацювати Пар.45-47

Тема; "Надорганізмові біосистеми"

-Пар.48-53

- виконати тестові завдання ст.223-224 в підручнику

Тема: "Біологія як основа біотехнології та медицини"

- опрацювати пар.54-58

-виконати тестові завдання ст.245-247 в підручнику

Параграф 38-44

 

 

Історія України

З 27.04 по 29.05 2020 р. Історія України. 9 клас.

Тема. Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

 Д/з: Опрацювати  ст. 274-277. Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 274.

Тема. Практична робота: Підготувати план доповіді «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.».

Д/з: Опрацювати ст. 278-279. Повторити § - 30-33. Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 278-279.

Виконані завдання надсилайте: Viber 097 872 02 52, електронна пошта vishtalyuk1973@ukr.net

Тема. Узагальнення по темі: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Д/з: § - 32-33. Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 279. Опрацювати ст.280 підручника.

Повторення навчального матеріалу.

„ Знавці історичної епохи". Так чи Ні?

1.   В початкових школах викладали: граматику, читання. Закон Божий, арифметику, іноземні мови, історію, етнографію.

2.   В архітектурі був поширений стиль - бароко?

3.   Перший національний роман історичного минулого українського минулого мав назву „ Чорна рада"?

4.   Володимир Антонович - це : археолог, етнограф, археограф, історик.

5.   І. Пулюй створив першу бактеріологічну станцію

6.   Чи вірне твердження: М. Лисенко - світило української музики.

„ Хто швидше! Співставе відповідність".

1) Володимир Антонович        а) діяч аматорського театру

2) І. Нечуй-Левицький              б) фізик, знавець стародавніх мов, дослідник                

                                                        рентгенівського випромінювання

3) М. Старицький                       в) „ Микола Джеря", „Кайдашева сім'я", в творах 

                                                        висвітлено високу художню цінність та правдивість

4) І. Пулюй                                 г) обірунтування національної особливості   

                                                         українського народу; „ Про походження козацтва"

5) Марко Вовчок                       д) показ героїки українського народу, незламна сила

                                                           волі,  патріотизму; „ Не судилося", „ За двома зайцями"

6) М. Кропивницький             е) „ Інститутка", „ Горпина", „ Хто знає Україну", 

                                                                          фольклорист.

Виконані завдання надсилайте: Viber 097 872 02 52, електронна пошта vishtalyuk1973@ukr.net

Всеукраїнська школа ОНЛАЙН: https://mon.gov.ua/ua/tag/vseukrayinska-shkola-onlajn 9 клас. Телеканали  Рада та UA: Культура; початок  о 10.00 год. ПОНЕДІЛОК – 5 урок, ВІВТОРОК – 5 урок;  Інтернет – ресурси.

Тема 1. Аграрна реформа російського уряду та її вплив на Україну. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

Д/з: § - 26. Відповісти на запитання ст.234.

Тема 2. Практична робота: Укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини/Галичини.

Д/з: ст. 235-236. Виконати завдання.

 

Всесвітня історія

З 27.04 по 29.05 2020 р. Історія всесвітня. 9 клас.

Тема. Узагальнення по темі: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Д/з: Повторити § - 23-26. Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 225. Інтернет – ресурси. https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-tematichne-ocinyuvannya-z-tem-mizhnarodni-vidnosini-druga-polovina-hih---pochatok-hh-st-rozvitok-kulturi-i-povsyakdenne-zhittya-kinec-hviii---pochatok-hh-st-8508.html

 

Тестові завдання.

1.Коли було створено ІІ Інтернаціонал?

А) 1864 р.Б)1889 р.В)1919 р.

2. Конфлікт між якими державами був ключовим на початку XX ст.?

А) США та Англією Б) Росією та Японією В) Англією та Німеччиною

3. Коли було створено Союз трьохімператорів?

А) 1864 р.Б) 1873 р.В) 1882 р.

4. Колонія – це: 

А) територія, яка перебувала у складі економічно розвинутої держави;

Б) невелика територія у складі конфедерації;

В) автономія у складі домініону;

Г) напівзалежна територія у складі федерації.

5. Метрополіями в останній третині ХІХ ст. були:

А) Португалія, Іспанія, Голландія, Англія та Німеччина;

Б) Португалія, Іспанія, Голландія, Англія та США;

В) Португалія, Іспанія, Голландія, Англія та Франція;

Г) Португалія, Іспанія, Голландія, Російська та Австро-Угорська імперії.

6. Країни-колонії знаходилися в:

А) Азії;

Б) Африці;

В) Америці;

Г) Азії, Африці та Америці.

7. Франція у 1830 році відновила свої колоніальні загарбання, захопивши територію африканської країни:

А) Туніс;

Б) Марокко;

В) Алжир;

Г) Судан.

8. У І половині ХІХ ст. Капська колонія на півдні Африки і Аден на півдні Аравійського півострова стали володінням:

А) Англії;

Б) Франції;

В) Голландії;

Г) Португалії.

9. У зовнішній політиці Китай дотримувався політики:

А) «відкритих дверей»;

Б) «регіоналізму»;

В) «самоізоляції»;

Г) «глобалізації».

10. Наслідком англо-китайської війни 1840-1842 рр. (Перша «опіумна війна») та англо-франко-китайської війни 1856-1860 рр. (Друга «опіумна війна») став: 

А) вплив Російської імперії в Китаї;

Б) вплив Португалії і Голландії в Китаї;

В) вплив Російської імперії, Португалії, Голландії та Франції в Китаї;

Г) вплив Англії та Франції в Китаї.

11. Опишіть збройні конфлікти на початку ХІХ століття.

Виконані завдання надсилайте: Viber 097 872 02 52, електронна пошта vishtalyuk1973@ukr.net

Тема. Розділ 5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університет як автономна інституція. Поява вищих навчальних закладів технічного профілю. Наукові й технічні досягнення.

Д/з: § - 27. Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 234.

Тема. Література та мистецтво. Зародження масової культури. Масове виробництво. Науково-технічна революція зламу ХІХ–ХХ ст. та її вплив на людину й суспільства. Зміни у вигляді міст і сіл. Одяг. Індустріальні та традиційні суспільства. Емансипація. Практична робота: Підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.» або Таблиця:  перелік фактів, які свідчать про зародження в ХІХ ст. масової культури .

Д/з: § - 28. Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 246. Опрацювати ст. 247-248. Виконати завдання.

Виконані завдання надсилайте: Viber 097 872 02 52, електронна пошта vishtalyuk1973@ukr.net

Тема. Узагальнення по темі: РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Д/з: Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 249.

Тема. Узагальнення до курсу. ОСНОВНІ ІДЕЇ, ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ «ДОВГОГО» ХІХ СТОЛІТТЯ

«Довге» ХІХ століття: основні ідеї, здобутки, виклики. Особливості української історії ХІХ ст. Внесок українського суспільства в загальноєвропейську культурну спадщину ХІХ ст.

Д/з: Опрацювати ст. 250-251 підручника.

Виконані завдання надсилайте: Viber 097 872 02 52, електронна пошта vishtalyuk1973@ukr.net

Інтернет – ресурси. http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/vsesvtnya-storya-9-klas/yzagalnennya-do-kyrsy-osnovn-de-zdobytki-vikliki-dovgogo-xix-stolttya/zavdannya-dlya-pdgotovki-do-rchno-kontrolno-roboti

Всеукраїнська школа ОНЛАЙН: https://mon.gov.ua/ua/tag/vseukrayinska-shkola-onlajn 9 клас. Телеканали  Рада та

UA: Культура; початок  о 10.00 год. ЧЕТВЕР – 5 урок;  Інтернет – ресурси.

Тема 1. «Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної експансії.

Д/з: § -23. Відповісти на запитання ст. 195-196.

Тема 2. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.

Д/з: § - 24. Відповісти на запитання ст. 204.

Тема 3. Спроби модернізації Османської імперії.

Д/з: § - 25. Відповісти на запитання ст.210. Ознайомитись ст. 211-218.

 

Основи здоровʼя

З 27.04 по 29.05 2020 р.

Основи здоровʼя. 9 клас.

Тема. Глобальні загрози, породжені діяльністю людини та їх вплив на здоров’я. Розвиток екологічно-доцільного мислення і поведінки, як складова формування здорового способу життя.

Д/з: § - 29. Відповісти на запитання та виконати завдання підручника ст. 202-208.

Тема. Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку. Практичні завдання: Оцінювання екологічних небезпек за місцем  проживання, що впливають на  здоров’я громади.

Д/з: § - 30. Відповісти на запитання та виконати завдання підручника ст. 209-217.

Повторити § - 27-30. Відповісти на запитання та виконати завдання підручника ст. 218-219.

Тема. Повторення та узагальнення з теми: Сучасний комплекс проблем безпеки.

Д/з: Повторити § -27-30. Відповісти на запитання та виконати завдання.

Тест. Позначте всі правильні відповіді.

1.   Здоров’я — це:

А   відсутність хвороб;

Б    відсутність фізичних вад;

В    стан повного фізичного, психічного й соціального благополуччя.

2.   Стосунки людей регулюють:

А   особисті враження;

Б    закони;

В    норми етики;

Г    моральні норми.

3.   Статеві стосунки мають визначатися:

А   емоційним настроєм;

Б    соціальною програмою розвитку людини;

В    особистим рішенням;

Г    дозволом батьків.

4.   Проституція — це:

А   законний бізнес;

Б    аморальне явище;

В    хобі;

Г    цікаве проведення дозвілля.

5.   Безпечна життєдіяльність визначається:

А   екологічною загрозою;

Б    психологічним настроєм;

В    відсутністю загрози для людини й оточуючого середовища;

Г    матеріальним благополуччям.

6.   Статевим шляхом поширюються:

А   грип;

Б    СНІД;

В    венеричні захворювання;

Г    ангіна.

7.   Умови попередження небезпечних ситуацій:

А   уміння розпізнати небезпечну ситуацію;

Б    уміння передбачити наслідки своїх вчинків і вчинків оточуючих;

В    приятелювання з хуліганами;

Г    слідувати порадам батьків і вчителів.

8.   ВІЛ-інфікування можливе:

А   через поцілунки;

Б    статевим шляхом;

В    через стоматологічні процедури;

Г    через ін’єкції.

9.   Зґвалтування — це:

А   примусові поцілунки;

Б    примусовий статевий контакт;

В    добровільні статеві стосунки;

Г    обійми.

10. До комп’ютерних джерел інформації належать:

А   телебачення;

Б    друковані видання;

В    Інтернет;

Г    радіо.

11. До глобальних небезпек належать:

А   сварки із сусідами;

Б    нестача продуктів харчування на планеті;

В    зміни клімату внаслідок забруднення атмосфери;

Г    нещасливе кохання.

12. Стан твого здоров’я — це:

А   твоя особиста проблема;

Б    проблема оточуючих;

В    проблема держави;

Г    проблема твоєї родини.

13. Наука, що вивчає глобальні проблеми людства:

А   біохімія;

Б    ендокринологія;

В    глобалістика;

Г    астрофізика.

14. Твоє життя та здоров’я залежать:

А   від твоїх знань та уміння з його збереження;

Б    від знань та уміння оточуючих;

В    від пори року;

Г    від погодних умов.

Виконані завдання надсилайте: Viber 097 872 02 52, електронна пошта vishtalyuk1973@ukr.net

Повторення навчального матеріалу. Використання Інтернет - ресурсів.

Тема 1. «Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної експансії.

Д/з: § -23. Відповісти на запитання ст. 195-196.

Тема 2. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.

Д/з: § - 24. Відповісти на запитання ст. 204.

Тема 3. Спроби модернізації Османської імперії.

Д/з: § - 25. Відповісти на запитання ст.210. Ознайомитись ст. 211-218.

 

Правознавство

З 27.04 по 29.05 2020 р. Правознавство. 9 клас.

Тема. Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери поліції).

Д/з: Опрацювати ст. 179-186. Виконати завдання підручника ст. 179-186.

Тема. Практичні заняття. Ігровий суд. Зустріч з юристами чи правозахисниками.

Використання Інтернет - ресурсів. https://history.vn.ua/pidruchniki/vasilkiv-the-basis-of-legal-studies-9-class-2017/31.php

Використання Інтернет - ресурсів. http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/pravoznavstvo-9-klas/praktichne-zanyattya-9-groviyi-syd/praktichne-zanyattya-9-groviyi-syd

Тема. Урок узагальнення по темі: ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ.

Д/з: Повторити § - 24.  Виконати завдання.

Узагальнення з теми «Якщо право – це професія».

Початковий рівень.

1. Забезпечення громадського порядку, попередження, розкриття і розслідування правопорушень, злочинів, виправлення та перевиховування засуджених, забезпечення пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху є завданням:

а) правоохоронні органи

б) СБУ

в) органи внутрішніх справ

г) прокуратури

2.Працівники поліції як представники влади зобов’язані діяти за принципом:

 а) можна все, що не заборонено законом

 б) можна тільки те, що дозволено законом

 в) для досягнення мети – усі засоби добрі

 г) можна все, але в присутності захисника

3. Адвокатура – це

А) об’єднання адвокатів, що забезпечує захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, надає юридичну допомогу

Б) об’єднання нотаріусів, що забезпечує захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, надає юридичну допомогу

В) об’єднання суддів, що забезпечує захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, надає юридичну допомогу

Г) об’єднання юрисконсультантів, що забезпечує захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, надає юридичну допомогу

Середній рівень.

4. Яке твердження є правильним?

1) Суд карає злочинців, використовуючи заходи кримінального впливу.

2) Суд, використовуючи заходи кримінального впливу, не лише карає злочинців.

А) обидва правильні б) перше правильне в) друге правильне г) обидва неправильні

Достатній рівень.

5. Установіть відповідність між поняттями та визначеннями:

1. адвокат         

2. прокурор

3. суддя

4. нотаріус

 

А) законодавчо уповноважена особа, до компетенції якої входить вчинення нотаріальних дій

Б) юрист, який спеціалізується на одній із галузей права

В) головний законний представник обвинуваченого

Г) особа, що надає юридичну допомогу, здійснює правовий захист, провадить справу у суді

Д) державна особа, представник судової влади, який здійснює правосуддя та виносить вирок

6. До кого звернутися за допомогою: слідчий, юрисконсульт, адвокат, суддя.

1.Батьки Юрія вирішили купити авто і подарувати сину.

2. Мар’яна була звільнена з роботи і вважає, що це незаконно.

Високий рівень.

7. Напишіть розгорнуту відповідь на запитання: Якби я був нотаріусом…

Виконані завдання надсилайте: Viber 097 872 02 52, електронна пошта vishtalyuk1973@ukr.net

Використання Інтернет - ресурсів.

Тема 1. Адміністративні правопорушення.

Д/з: § - 21 ст. 152-154.

Тема 2. Злочини. Кримінальний проступок. 

Д/з: § - 21 ст. 155-156. Відповісти на запитання ст. 156.

Тема 3. Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Д/з: § - 22-23. Відповісти на запитання ст.166-167.

 

Російська мова

параграфи 32-36. Вправи 342,350.

 

Зарубіжна література

  1. Прочитати «Ревізор» М.В.Гоголя.

А)Відповідати на запитання

Б) Виконати тест

 

Тест «Перевір себе» за комедією  М. Гоголя «Ревізор

          1. В основі комедії Гоголя «Ревізор» покладено:

а) історичні події та особи;                         б) реальні, сучасні авторові події;

в) вигадані, фантастичні події та герої;      г) романтичні герої та події

                                          

2. Місто N у комедії Гоголя «Ревізор» — це:

а) плід уяви письменника з позірними проблемами;          

б) типове провінційне російське місто;

в) унікальне місто, яке увібрало всі пороки;

г) чарівне місто, де здійснюються будь-які мрії.

 

3.Коли Гоголь завершив написання комедії «Ревізор»?
а) у 1825р. ; б) у 1835 р.; в) у 1845 р.

4.Прізвище городничого:
а) Сквозник-Дмухановський; б) Хлопов; в) Ляпкін-Тяпкін

  1. У якому місті відбуваються події?

а)Рязань ; б)N; в)Москва

     5.  Як звати слугу Хлестакова?
          а)Осип; б)Тихон; в)Захар

    6. До якого соціального стану належить Хлестаков?
          а)дворянин;   б)міщанин;   в)купець

    7. Добчинський і Бобчинський – це…
          а)поміщики ;  б)купці ; в)секретарі городничого

 

Англійська мова

Deadline

Термін

Theme

Тема

Vocabulary / Grammar

Словник / Граматика

Verbally

Усно

In Writing

Письмово

Extra links

Додаткові посилання

Thursday

12/03

READING & VOCABULARY

Сполучене Королівство на карті світу

independent, linked, located, govern, diverse, society;

to consist of,

to include,

to mention,

to refer,

to separate,

to divide,

to influence,

to occupy, conquers,

to border,

to be surrounded by

to be situated in

p. 182, ex.2 a, b

 

pp. 184-185, ex.3

p. 182, ex.2 с

 

p. 185, ex. 4

The United Kingdom - an ESL World Adventure

 

Wednesday

18/03

READING & VOCABULARY

Англія –найбільша частина Великобританії

varied, patron, saint, border, population

p. 186, ex. 6

 

pp. 186-187, ex. 7

p. 187, ex. 8 – write a dialogue

 

Thursday

30/03

LISTENING

Англія, Шотландія, Уельс та Північна Ірландія: визначні місця

accent, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Highlands, bagpipe, stripe

 

p. 190, ex. 3d

Audio

Watch the video and do three tasks:

Four Nations -

by BRITISH COULCIL

Wednesday

01/04

GRAMMAR

Минуле та сьогодення Сполученого Королівства

Повторити часи:

Past: p. 192, ex. 1

Future: p. 193, ex. 4

 

pp. 192-194,

ex. 2 (sentences 1-6);

 

ex. 3 (sentences 1-6);

 

ex. 6

Всі часи англійської мови по-простому

 

ВСЕ ВРЕМЕНА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ТАБЛИЦА. КРАТКО И ПОНЯТНО!

Thursday

02/04

SPEAKING AND WRITING

Ти був

коли-небудь у Сполученому Королівстві? Які місця ти би хотів відвідати?

thistle, tartan, shamrok, daffodil, leek, to share, scenary, impression

pp. 194-195

ex. 1

p. 198, ex. 4 – make up correct questions

 

p. 200, ex. 8 - Write a blog on the topic “If I go to the UK…”

Kahoot Quiz about United Kingdom

 

Інформатика

 

Фізична культура

 

Мистецтво

Підготувати  презентацію  «Мистецтво в моїй родині».

 

Трудове навчання

Виготовлення полички

 

Логін: *

Пароль: *