Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Животівка
Оратівський район, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
03 Грудня 2020 р

8 клас

Українська мова

(виконані вправи скидати на вайбер, виконувати згідно розкладу)

с. 200-213 Впр. 352, 353, 356, 369

с. 214-220 Впр.382,383,389

с.224-225 опрацювати,впр.397(усно), 399,401

с.233-236 опрацювати, впр.419,420,

с.238-242 опрацювати,впр 424,427,431

с245-251 опрацювати, впр 449,452

Українська література

Завершити читання повісті Н.Бічуї "Шпага Славка Беркути"; виконати тестову роботу і відповісти на запитання підручника на сторінці 175-176.

Скласти план характеристики Славка Беркути, Юлька Ващука,Стефка Вуса Та Лілі Теслюк.(письмово).

Контрольна робота №5 ( тестові завдання).

Володимир Дрозд."Білий кінь Шептало".Дізнатися про життя і творчість письменника В.Дрозда. Прочитати оповідання .

Виконати тестову роботу на сторінці підручника 185,186.Дати відповіді для себе на запитання підручника 5-9; Завдання 10 і 12 - письмово у зошит.

Юрій Винничук "Місце для дракона".Повість-казка про сучасний світ.Прочитати повість.Сторінка 187-194; виконати тестову роботу на сторінці 195; дати відповіді на запитання підручника.

Продовжити читати повість "Місце для Дракона".Виконати тестову роботу на сторінці 206-207;дати відповіді на запитання підручника. Написати невеликий твір-роздум на тему: "Добро чи зло перемогло у повісті Ю.Винниченка "Місце для дракона".

 

Алгебра

Розв’язки надсилати на відомі вам контакти (всі завдання виконати до 22.05.2020)

15.05.2020 Підсумкова контрольна робота. Виконати завдання контрольної роботи.

Підсумкова контрольна робота

15.05.2020 Повторення вивченого матеріалу. Повторення теми: «Квадратні корені. Дійсні числа. Квадратні рівняння». Повторити п. 11-23. Виконати завдання с. 138; с. 190

27.04.2020 Контрольна робота за темою: «Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних». Виконати завдання контрольної роботи.

Контрольна робота

27.04.2020 Тема: «Квадратне рівняння, як математична модель прикладної задачі. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь». Опрацювати п. 23. Виконати завдання №781, 785, 794, 799.

16.04.2020  Тема: «Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних».  Опрацювати п. 21-22. Виконати завдання №729 (1-6), 733, 752 (1-6), 760,763 (1-3), 765.

Тема: Формула коренів квадратного рівняння. Розв’язування квадратних рівнянь. Теорема Вієта та теорема обернена до теореми Вієта.

Опрацювати: п. 19-20    ст. 148-152      ст. 157-160

Розв’язати: № 635 (1-6); 639 (1-3); 652; 685; 698

 

Геометрія

Розв’язки надсилати на відомі вам контакти (всі завдання виконати до 26.05.2020)

25.05.2020 Підсумкова контрольна робота. Виконати завдання контрольної роботи.

Підсумкова контрольна робота

25.05.2020  Повторення теми: «Многокутники та їх площі». Повторити п. 15-18. Виконати завдання с. 193

7.05.2020 Повторення вивченого матеріалу. Повторення теми: «Чотирикутники. Подібні трикутники. Теорема Піфагора. Розв’язування прямокутних трикутників». Повторити п. 1-8, 10-14, 19-21. Виконати завдання  с. 87, с. 143, с. 225.

24.04.2020 Контрольна робота за темою: « Многокутники. Площі многокутників». Виконати завдання контрольної роботи.

Контрольна робота

24.04.2020 Тема: «Площа ромба. Площа трапеції. Розв’язування задач на обчислення площ многокутників». Опрацювати п. 17-18. Виконати завдання №574, 576, 586, 621, 626, 630

Тема: Площа трикутника. Розв’язування задач.

Опрацювати: п. 17     ст. 173-174

Розв’язати: № 574; 576; 587; 602

 

Фізика

18.05.2020 Контрольна робота з теми: «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм в різних середовищах»

Контрольна робота

12.05.2020 Тема: «Закон Фарадея для електролізу. Електричний струм у газах». Виконання навчального проекту. Опрацювати п. 38-40. Виконати: вправа 38 (3,4), 39 (1-3)

https://www.youtube.com/watch?v=0LepFNOXSys

8.05.2020 Тема: «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Природа електричного струму в металах, в розчинах і розплавах електролітів». Опрацювати п. 33-37. Виконати вправа 33 (1-3), 34 (4), 36 (1,2)

https://www.youtube.com/watch?v=GmIObA5EYS4

https://www.youtube.com/watch?v=R078EqdhVM4

17.04.20 Тема: Паралельне з ’єднання провідників. Розв ’язування вправ. Лабораторна робота: «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників». Онлайн-перегляд за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=cCQdoyErppM

Повторення вивченого матеріалу.

31.03.20 Залежність опору провідника від його довжини. Реостати. Лабораторна робота за темою: "Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра". Онлайн-перегляд за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=YxFsfXq_sg0&t=651s

Послідовне зєднання провідників. Лабораторна робота за темою: "Дослідження електричного кола з послідовним зєднанням провідників". Онлайн-перегляд за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=d1WKsSApXGA

Д/з: § 32. Запитання та завдання ст. 176

Лабораторна робота ст. 177-178

Розв’язати: вправа 32 (1-5)

Інформатика

Інформатика

Географія

07.04-Тема "Населення України та світу":

- Пар.48-50

- практична робота №12 ст.209 в підручнику

23.04 Тема "Розселення"

- Пар.51-54

04.05 - Тема "Етнічний, релігійний склад населення. Зайнятість"

- опрацювати Пар.55-59

21.05 Тема "Природа та населення свого адміністративного регіону"

- Пар.60-64

-виконати тестові завдання

Параграф 45-47

 

Хімія

09.04 Контрольна робота №2 за темою "Хімічні властивості неограгічних сполук"

Виконати навчальний проект "Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров`я людини"

22.04 Опрацювати Пар.43-48

Узагальнення. Виконати завдання № 2-4-5-6-8-11

Параграф 38-40; 47

№138, 140, 150, 152

 

Біологія

Тема: "Вища нервова діяльність"

- пар.47-52

- виконати лабораторне дослідження ст.223 в підручнику

- контрольна робота № 2 за темою: "Вища нервова діяльність"

05.05- Тема: "Ендокринна система" Пар.55-58

Тема: "Розмноження та розвиток людини" Пар.59-62

- виконати тестові завдання в підручнику ст.280

Параграф 45-49

 

Історія України

З 27.04 по 29.05 2020 р. Історія України. 8 клас.

Тема. Узагальнення по темі: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст.

Відповісти на запитання та виконати завдання ст.263-265.

Д/з: Повторити § 29-3. Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 263-265.

 

Дата _______________                   

Прізвище та ім’я______________________________________

Самостійна робота
з теми «Українські землі у 20-90-х  рр.
XVIІІ ст. »

І рівень (0,5 балу)

 1. Гайдамаки боролися проти?
  а) польських панів;     б) російських дворян;        

в) татарських ханів;г) турецьких сипахів.

2. Вкажіть, коли вийшов царський указ про остаточне знищення Запорозької Січі?
а) 1764 р.;                    б) 1768 р.;                    в) 1775 р.;           г) 1783 р.

3. Гетьман Д. Апостол перебував при владі протягом ?

а) 1700-1721рр.;б) 1709-1722рр.;в) 1727-1734 рр.;г) 1750-1764 рр.

4. Самійло Величко був?

а) літописцем;б) архітектором;в) художником;г) книгодрукарем.

5. За указом імператриці Катерини ІІ Кримське ханство було ліквідоване в?

а) 1768 р.;б) 1771 р.;в) 1775 р.;г) 1783 р.

6. Скільки поділів Речі Посполитої було здійснено в XVIІІ ст.?

а) один;б) три;в) два;г) чотири.

ІІ рівень (1 бал)

7. Дайте визначення поняттю: Опришки це__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

8. Укажіть назву та стиль зображеної пам’ятки архітектури? 

 

 

 

 

9. Хто зображений на малюнку ?

                                                           

 

 

 

 

ІІІ рівень (1,5 балу)

 

10. Встановіть хронологічну послідовність подій другої половини XVIІІ ст.

А) Остаточна ліквідація гетьманства в Україні;

Б) Створення Першої Малоросійської колегії;

В) Другий поділ Речі Посполитої;

Г) Повстання Коліївщина.

11. Встановіть відповідність між іменем історичного діяча та його стислою характеристикою.

1) Г. Сковорода

А) Останній гетьман Лівобережної України; намагався проводити реформи, метою яких було посилення автономії Гетьманщини;

2) К. Розумовський

Б) Видатний філософ, гуманіст, просвітитель, поет, педагог, автор збірок «Сад божественних пісень», «Байки Харківські»;

3) О. Довбуш

В) Сотник Уманського полку, який у часи Коліївщини в ході взяття гайдамаками Умані перейшов на бік повсталих;

4) М. Залізняк

Г) Найбільш прославлений ватажок опришків, який нападав на шляхетські маєтки;

 

Д) вождь Коліївщини, козацький отаман, який очолив повстанців, що зібралися в урочищі Холодний Яр.

 

IVрівень (3 бали)

12. Назвіть причини та наслідки посилення національно-визвольної боротьби на Правобережжі  другій половинні XVIІ ст. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка ____ ___________

Виконані завдання надсилайте: Viber 097 872 02 52, електронна пошта vishtalyuk1973@ukr.net

Тема. Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ. Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

Д/з: Опрацювати ст. 266-267. Відповісти на запитання та виконати завдання.

Тема. Внесок України у формування європейської цивілізації. Практична робота: На підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» сформулювати висновок про місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

Д/з: Опрацювати ст. 266-267. Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 267.

Повторення навчального матеріалу.

Виконані завдання надсилайте: Viber 097 872 02 52, електронна пошта vishtalyuk1973@ukr.net

Всеукраїнська школа ОНЛАЙН:  https://mon.gov.ua/ua/tag/vseukrayinska-shkola-onlajn 8 клас. Телеканали  Індиго та УНІАН;початок о 10.00 год. ПОНЕДІЛОК – 2 урок, ВІВТОРОК – 7 урок; Інтернет – ресурси.

Тема 1. Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України.

Д/з: § - 31. Відповісти на запитання ст. 243-244.

Тема 2. Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків.

Д/з: § - 32. Відповісти на запитання ст. 252.

 

Всесвітня історія

З 27.04 по 29.05 2020 р. Історія всесвітня. 8 клас.

Тема. Розділ 6. СХІДНИЙ СВІТ У ХVІ–ХVІІІ ст. (оглядово)

Індія. Держава Великих Моголів. Бабур, Акбар.

 Д/з: § - 28 ст. 238-241. Відповісти на запитання та виконати завдання.

Тема. Перське царство Сефевидів. Аббас І. Культура Індії та Персії.

Д/з: § -28 ст. 241-244. Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 245.

Тема. Китай. Маньчжурське завоювання. Династія Цин. Культура Китаю.

Д/з: § -27 ст.225-233. Виписати головні дати та події.

Тема. Японія. Сьогунат Токугави. Політика самоізоляції. Культура Японії.

Д/з: § -27 ст. 233-237. Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 237.

Тема. Узагальнення по темі: СХІДНИЙ СВІТ У ХVІ–ХVІІІ ст. Відповісти на запитання та виконати завдання ст. 245-246.

Д/з: Повторити § - 27-28. Опрацювати ст. 247 підручника.

Виконані завдання надсилайте: Viber 097 872 02 52, електронна пошта vishtalyuk1973@ukr.net

Повторення навчального матеріалу.

Всеукраїнська школа ОНЛАЙН: https://mon.gov.ua/ua/tag/vseukrayinska-shkola-onlajn 8 клас. Телеканали  Індиго та УНІАН;початок о 10.00 год. ЧЕТВЕР – 4 урок; Інтернет – ресурси.

Тема 1. Міжнародні відносини. Війна за іспанську спадщину, війна за австрійську спадщину, Семилітня війна.

Д/з: § - 24 ст. 202-206.

Тема 2. Поділи Речі Посполитої. Початок боротьби за спадщину Османської імперії.

Д/з: § - 24 ст. 206-210. Відповісти на запитання ст.209-210.

 

Основи здоровʼя

З 27.04 по 29.05 2020 р.

Основи здоровʼя. 8 клас.

Тема. Небезпека залучення до деструктивних соціальних угруповань. Загроза тероризму. Практичні завдання: Відпрацювання уміння уникати нападу, пограбування, залучення до деструктивних соціальних угруповань.

Д/з: § - 27. Відповісти на запитання та виконати завдання підручника ст. 167-172. Опрацювати матеріал підручника ст. 179.

Тема. Інформаційна безпека. Вплив засобів масової інформації на здоров’я і поведінку людей. Комп’ютерна безпека. Безпека у  мережі Інтернет. Он-лайн  безпека для попередження сексуального насильства та зловживань.

Д/з: § - 28. Відповісти на запитання та виконати завдання підручника ст.173-177.

Повторити § -19-27. Опрацювати матеріал підручника ст.178-180. Виконати завдання.

Тема. Повторення та узагальнення з теми: Безпека в побуті й навколишньому середовищі.

Д/з: Повторити § -19-28. Виконати завдання.

Тест. Позначте всі правильні відповіді.

1.      Виходити із зони хімічного ураження слід:

А      за напрямком вітру;

Б       перпендикулярно до напрямку вітру;

В       назустріч вітру;

Г         у будь-якому напрямку.

2.      Амоніак — це:

А      газ із різким запахом, легший за повітря;

Б       газ із приємним запахом, важчий за повітря;

В       газ із запахом гнилих плодів;

Г         рідка речовина.

3.      Для проведення масових соціально-політичних заходів необхідний дозвіл виконавчої влади:

А      так;

Б       ні;

В       тільки у великих містах;

Г          тільки, якщо там беруть участь підлітки.

4.      Відповідальність за збереження наркотиків, СДОР, зброї:

А      моральна;

Б       адміністративна;

В       кримінальна;

Г         відсутня.

5.      Соціально-політичним заходом є:

А      похід;

Б       екскурсія;

В       мітинг;

Г       концерт.

6.      Дитяча безпритульність — це:

А      крок до самостійного життя;

Б       негативне соціальне явище;

В       корисний соціальний досвід для дитини;

Г       наслідок негативного ставлення батьків до дитини.

7.      Торгівля дітьми — це:

А      вигадки ЗМІ;

Б       порушення прав дитини;

В       спосіб кримінального збагачення;

Г       допомога дітям.

8.      Сутенер — це:

А      спортивний тренер;

Б       партнер для танців;

В       дорослий друг;

Г       сексуальний експлуататор.

9.      Авітаміноз це:

А      порушення обміну речовин внаслідок відсутності певних вітамінів;

Б       підсилення білкового обміну;

В       нестача мікроелементів у раціоні;

Г       надлишок вітамінів у раціоні.

10.    Ознаки фізіологічної зрілості:

А      завершення фізичного росту;

Б       формування статури відповідно до статі;

В       здатність зачати й народити дитину;

Г       уміння контролювати свої емоції.

11.    Статевим шляхом поширюється:

А      грип;

Б       СНІД;

В       венеричні захворювання;

Г       ангіна.

12.       Грати по телефону у телевікторини можуть:

А         діти в будь-якому віці;

Б         лише дорослі;

В         діти з 15 років;

Г         діти, якщо в них є кишенькові гроші.

13.       Допоможуть уникнути небезпечної ситуації:

А         детальне знання свого мікрорайону;

Б         знання основ самозахисту;

В         узгоджений з батьками режим перебування на вулиці;

Г         приятелювання з хуліганами.

14. Криміногенно небезпечними зонами можуть бути:

А      школи;

Б         центри дитячого мистецтва;

В         безлюдні парки;

Г         бари i кафе.

15.       Функції поліції:

А         затримання підозрюваних;

Б         визначення покарання правопорушникам;

В         захист державної та приватної власності;

Г         охорона правопорядку.

16.       Покарання визначається:

А         Конституцією України;

Б         Процесуальним кодексом;

В         особистою думкою судді;

Г         особистою думкою адвоката.

17.    Якщо ти знайшов речі, забуті кимось у транспорті, слід:

А      піти геть;

Б       повідомити дорослих;

В       повідомити друзів;

Г       забрати собі.

18. Під час стрілянини слід:

А      бігти на повен зріст;

Б       лягти обличчям догори;

В       лягти обличчям униз;

Г       пробиратися повзком у безпечне місце.

19.    Безпечна поведінка, якщо ти опинився серед заручників:

А      погрожувати терористам;

Б       голосно кричати;

В       виконувати вимоги терористів;

Г       стримувати свої емоції.

20.    Якщо тобі пропонують пограти в азартну гру на вулиці, слід:

А      зіграти, але до першого програшу;

Б       подивитися, як грають інші;

В       відмовитися й піти;

Г       грати, доки не отримаєш значну суму грошей.

21.    Відповідальність за замах на життя людини:

А      моральна;

Б       матеріальна;

В       кримінальна;

Г       адміністративна.

22.    Ознаки секти:

А      доброзичливе ставлення до інших релігійних поглядів;

Б       негативне ставлення до інших релігійних поглядів;

В       заборона участі членів секти у святах та громадській діяльності поза межами секти;

Г       надання керівникам секти статусу божества.

23.    Набуті якості людини:

А      музичний слух;

Б       уміння грати на музичному інструменті;

В       уміння робити висновки;

Г       тип нервової системи.

24.    Чинники, що впливають на всебічний розвиток особистості:

А      соціальне середовище;

Б       відсутність інтересу до навчання;

В       позитивне ставлення до життя, розширення кругозору;

Г       інфантильність, пасивна життєва позиція.

Виконані завдання надсилайте: Viber 097 872 02 52, електронна пошта vishtalyuk1973@ukr.net

Повторення навчального матеріалу. Використання Інтернет - ресурсів.

Тема 1. Екологічна безпека. Забруднення навколишнього середовища і здоров’я. Питна вода і здоров’я. Небезпека купання у забруднених водоймах.

Д/з: § - 21.

Тема 2. Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я. Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров’я.

Вплив забруднення ґрунтів на здоров’я.

Д/з: § - 22-23.

 

Російська мова

параграфи 42,43,44,45. Вправи 288,289.301,303.

 

Зарубіжна література

1 .Опрацювати матеріал підручника «Класицизм»

2.Прочитати комедію Мольєра «Міщанин-шляхтич»

3.Виконати завдання  для перевірки засвоєння нового матеріалу

 

КЛАСИЦИЗМ

 1. Класицизм — напрям у європейській літературі та мистецтві ... століття.
 2. Найбільше класицизм розвинувся...
 3. Естетичним підґрунтям класицизму є...
 4. Слово класицизм походить від... 
 5. Представники   класицизму   орієнтувалися   на художню творчість...
 6. У літературі епохи класицизму простежується розподіл на жанри...
 7. Образи чітко розподіляються на...
 8. Основні жанри епохи класицизму. 
 9. Сюжети для творів діячі епохи класицизму бра­ли з...
 1. Драматичні твори підкорялися правилу...
 2. Яскраві представники літератури класицизму.
 3. Основні положення класицизму були узагаль­нені...

 

ЖАН БАТИСТ МОЛЬЄР «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». ДІЇ  І-ІІІ

 1. Чому посварились учителі?
 2. Як остаточний варіант учитель філософії зали­шає фразу, написану...
 1. Кравець разом із учнями шив пану Журдену...
 2. З пана Журдена сміється служниця...
 3. Хто хоче одружитися з Люсіль?
 4. Дорант був винен пану Журдену ... франків.
 5. Хто підслухав розмову Доранта і Журдена?
 6. Що написав учитель музики для Журдена?
 7. Чому Люсіль і Ніколь пройшли повз Леонта й Ков'єля?
 1. Хто така Дорімена?
 2. На честь Дорімени пан Журден через Доранта влаштовує...
 3. Кому першому спала думка одурити пана Жур­дена?

 

ЖАН БАТИСТ МОЛЬЄР «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». ДІЇ ІV-V

 1. Слово Журден на турецький манер — ...
 2. «Сином турецького султана» був переодягне­ний ...
 3. Чому Люсіль згодилася виходити заміж за «си­на турецького султана»?
 4. До кого Ков'єль звертається з проханням допо­могти їм із Клеонтом?
 5. Пана Журдена посвятили в...
 6. Яку назву має церемонія обману пана Журде­на?
 7. Який останній подарунок через Доранта зробив пан Журден маркізі Дорімені?
 8. Кому належить ці слова: «Я впевнена, що краще співати неможливо. Прекрасний спів».

9. Чому бенкет був зупинений?

 1. Яку священну книгу несли двоє дервішів під час турецької церемонії?
 • Літературна гра «Упізнай героя за його реплікою»
 1. «Ми тут для того, щоб виконувати всі ваші ба­жання».
 2. «Можна буде взяти ще й морську сурму. Мор­ська сурма дуже мені подобається, вона така милозвучна».
 3. «Серйозна людина не повинна зважати ні на які образи».
 4. «Гляньте-но: не кожний придворний має таке розкішне вбрання».
 5. «А чи не пішов би ти краще до школи, щоб там тебе добре відшмагали на старості?»
 6. «А той довготелесий фехтувальник? Цілий будинок здригається, коли він гупає ногами... І не зчуєшся, як він усю підлогу нам у залі по­вивертає».
 7. «Слово честі, пане Журдене, я страх як скучив за вами!»
 8. «То пусте! Я охоче прощаю їй її гнів. Ваше сер­це, мабуть, дуже дороге для неї, і немає нічого дивного в тому, що, володіючи таким скарбом, вона завжди в тривозі».

9. «Добродію, я вирішив обійтися без посередни­ків і дозволяю собі звернутися до вас із прохан­ням... Є одна річ, що про неї я давно вже мрію. Це прохання надто важливе для мене, і через те я звертаюся до вас особисто...»

 10. «Дозвольте ж мені довести справу до кінця. Отож він прибув сюди просити у вас руки ва­шої донечки...»

 • Тести. II. Мольєр. «Міщанин-шляхтич».

1.   Справжнє прізвище Мольєра:

а)    Мольєр;        

  б) Поклен;    

 в)   Кокнар.

2.   Мольєр мав хист:

а)   комедійного актора; 

б)  трагедійного актора;    

 в) комедійного і трагедійного актора.

3.  Драматург був творцем:

а)   «комедії помилок»; 

 б) комедії масок»;   

 в)  «комедії характерів.

4.  Помер Мольєр, граючи роль в комедії:

а)   «Міщанин-шляхтич»;         

 б)  «Хворий, та й годі!»;      

 в)  «Витівки Скапена».

5.  Поховали драматурга:

а)  з великими почестями, з церковним  обрядом;

б)  без почестей, з церковним обрядом;

в)   без церковного обряду,  за муром  цвинтаря.

6.    Ім'я   головного   героя   комедії  «Міщанин-шляхтич»:

а)  Журден;           б)      Клеонт;      в)        Ков'єль.

7.   Мрія головного героя:

а)  пошити гарне модне вбрання;

б)  вигідно видати заміж дочку;

в)   стати аристократом.

8.    Здобути   прихильність   Дорімени  Журдену допомагає;

а)  Клеонт;            б)      Дорант;      в)        Ков'єль,

9.   Дорімена була впевнена, що пода­рунки отримує від:

а)   Доранта;        б)        Журдена;    в)       Клеонта,

10.  Клеонт висвячує Журдена в сан:

а)       мамамуші;      б)   дервіша; в) муфтія.

11.  Комедія закінчується:

а)   весіллям;         б)      розлученням;        в)      смертю.

12.  Автор прагне викликати у глядача  до Журдена:

а)   презирство;     б)      насмішку;   в)       співчуття.

 

    Тестова перевірка знання комедії Мольєра  "Міщанин-шляхтич".

 1. У якому році створено п'єсу "Міщанин-шляхтич":

а) 1667; *б) 1670; в) 1674.

 1. За жанром "Міщанин-шляхтич":

 *а) комедія; б) трагедія; в) драма?

 1. Музику до твору написав:

 а) Шопен; б) Гріг; *в) Люллі?

 1. За чиїм замовленням працював Мольєр над п'єсою:

а) Анни Бежар; * б) Людовіка XIV; в) Георга IV?

5.    За законами якого літературного напряму створено п'єсу:

а) романтизму; *б) класицизму; в) реалізму?

6.   Де відбуваються події п'єси:

*а) в Парижі; б) в Лондоні; в) в Гамбурзі?

7.   Хто головний герой твору:

а)   Клеон; * б) пан Журден; в) пані Журден?

8.   Що вивчав пан Журден:

.  *а) музику, танці, фехтування, філософію;

   б) музику, літературу, танці, філософію;

   в) музику, танці, фехтування, естетику?

9.   Кого у творі посвячують у мамамуші:
а) Люсіль; б) Ніколь; * в) пана Журдена?

10.     Скільки пар одружується наприкінці п'єси:
а) одна; б) дві; * в) три?

11.  Хто такий пан Журден:

*а)  міщанин;  б) дворянин; в) граф?

12. Яка тема розмови хазяїна і його дружини:

*а)  смішне становище чоловіка;    б) майбутнє дочки;  в) слуги?

 • Тест на знання тексту комедії

1.       Що пропонує подивитись пан Жур­ден своїм вчителям:

а)    панчохи;  б) халат;  в) домашній костюм?

2.Що замовив Журден вчителю му­зики:

а)     пісню;     б)    нічого;   в)  серенаду?

3. Вчителів яких спеціальностей най­няв собі пан Журден:

а)    музики;   б)   математики;     в) танців;    г)  фехтування;

д)    філософії;   є) історії?

4. Пан Журден просить вчителя тан­ців у II дії:

а)     навчити танцювати;   б)   кланятися маркізі;     в) правильно ходити?

5.   Що стало причиною сварки вчи­телів:

а)     гроші;     б)   вплив на хазяїна;      в)  важливість їхнього ремесла?

6.    З якими розділами науки знайо­мить вчитель філософії пана Журдена:

а)    логікою;  б)    фізикою; в) етикою;   г) правописом;     д)       малюванням?

7.  Пан Журден щедро обдаровує майстрів, бо вони:

а)    кажуть йому лестощі;   б) просять в нього гроші;в) величають його.

8.  Через що так рознервувалася Ніколь:

а)     костюм хазяїна;  б) прихід гостей;  в) її вигнали з хазяйського дому.  

9.  Що просить Дорант у пана Журдена:

а)     харчі;      б)    руку дочки;    в)   гроші?

10. Що подарував Журден маркізі:

а)    діамант;  б)    золото;    в) будинок?

11.  Чим чи ким незадоволені Клеонт і його слуга:

а)     своїми коханими;    б)      справами;       в)   відсутністю грошей?

12.   Хто винний у сварці мо

Логін: *

Пароль: *